Majorens workshop

Vedligeholdelse af drivhus

Skrevet torsdag den 8. oktober 2015

Fruens drivhus blev opført i 2009 og her – ca. 5 år efter – måtte jeg konstatere, at huset trængte til vedligeholdelse. Da jeg byggede huset var jeg spændt på, om den konstruktion jeg havde valgt ville give problemer. Den efterfølgende beskrivelse kan virke unødig detaljeret, men er tænkt til eget brug i f.m. den fremadrettede vedligeholdelse af huset.

Jeg kunne endvidere konstatere, at næsten alle bundlister i de lodrette elementer have lidt mere eller mindre skade. Formentlig fordi de ikke har sluttet helt tæt i siderne, hvorved der er trukket fugt ind i listernes ender (Jeg havde ikke anvendt nogen form for fugemasse). Her ses en bundliste fra et af de øverste elementer i den sydlige gavl. Her tildannede jeg nye bundlister til de øverste elementer og genanvendte de mindst beskadigede i de nederste elementer. Endvidere blev der fuget grundigt med MS BYGGEFUGE.

IMG_1260

 

Her på den østlige side blev alle bundlister udskiftet med nye og der blev omhyggeligt fuget. Et enkelt sted havde utætheden ved bundlisterne betydet, at der var råd i den nederste rem. På billedet ses reparationen, som består af noget hjemmelavet træmasse.

IMG_1271

 

I husets ”indvendige hjørner” blev der isat nye bundlister i hjørnet, og ved de øvrige elementer blev de mindst beskadigede bundlister genanvendt. I det nordvestlige hjørne var der endvidere fugt i den øverste rem ved spær nr. 3 (Regnet fra N). Listerne på spæret blev afmonteret og der blev fuget. Endvidere blev listerne på de inderste spær (4 spær) mod skotrenden afmonteret og der blev fuget. Årsagen her til var, at jeg havde konstateret fugt på indvendig side af skotrenderne.

IMG_1268

 

Her i den vestlige gavl blev der anvendt nye bundlister til den øverste rem og de mindst beskadigede blev anvendt ved den nederste. Igen blev der fuget grundigt. Ved den øverste rem til venstre for døren var der endvidere behov for at isætte en mindre lus.

IMG_1269

 

Som nævnt tror jeg at årsagen til fugtskaderne ved bundlisterne skyldes manglende fuge ved listerne. Hvis denne teori ikke holder, har jeg forsøgt med enden montering i den nordlige gavl. Her går glassene ned direkte oven på bundlisten og ikke ind bag ved.

IMG_1270

 

Ved den øverste rem i det nordøstlige hjørne kunne jeg konstatere, at der var råd i den øverste rem, hvilket betød at jeg måtte sætte en lus i. Årsagen var en utæthed ved en tagliste, hvilket blev udbedret ved at afmontere listen og tætne med MS BYGGEFUGE. Her ses den isatte lus. Også ved det midterste spær på østsiden var der fugt, hvorfor listerne her blev afmonteret og der blev fuget.

IMG_1259

 

Konklusion Der skal anvendes fugemasse i f.m. montering af såvel spærlister som bundlister. Hvis denne teori ikke holder (Vil kunne konstateres om et par år) skal der ændre på konstruktionen for ikke at beskadige husetes bærende dele.

 

Efter udbedringen blev huset malet. Til det brug konstruerede jeg et stillads samt en støtte til at sidde på. Her ses et par billeder fra malearbejdet som også omfattede maling af sokkel og murværk

IMG_1413 IMG_1411

 

Her er så det færdige vedligeholdelsesarbejde.

 

IMG_1310

Læs flere projekter om Fruens Drivhus eller se alle mine projekter.

Skriv et svar

2 kommentarer

  1. ole chr siger:

    Hej major! kunne du ikke ha brugt alu i stedet for træbundlister? skrå fals og alu bundliste så kommer der luft til. det har jeg gjort på de fleste af vores termovinduer. (håber det virker!) ellers et mega flot drivhus fruen har fået pøj pøj mvh Ole thy

    • Majoren siger:

      Tak for dit råd. Da jeg i sin tid byggede drivhuset overvejede jeg alu-lister (Jeg har lave en hel del vinduer for en bekendt, der er tømre). Jeg kunne imidlertid konstatere at jeg havde brug for brede alu-liser, som ikke var standardmål og derfor var ret pebrede, ja så kom Nordjyden op i mig. Men du har ret, alu-lister var helt at foretrække og de fås jo også som hvidlakerede og ville have passet perfekt.